Red Lobhia 2.jpg
Red Lobhia.jpg

RED LOBHIA (ಅಲ್ಸಂದೆ ಕಾಳು) - 500 Gms - PREMIUM QUALITY

₹ 62.00

1 Kg - Rs. 123/- 2 Kg - Rs. 244/- 5 Kg - Rs. 607/-

Whatsapp
Fb messenger